סוג ב' - משטח פעילות מוקה #602

129 ₪ 289 ₪

תפירה לא אחידה באזורים מסוימים במשטח

כמו בדוגמה שמסומנת באיקס