מכירה סוג ב

מוצרים שמסומן עליהם 'יגיע בקרוב' אזלו מהמלאי ולא יגיעו :(