סוג ב' - מגבת רחצה צבע בלאש #302

89 ₪ 179 ₪

סימנים קטנים באיזורים המסומנים באיקס